บริการโอนเงินด้วยพลัง Blockchain

Everex ช่วยให้คุณสามารถโอนเงิน กู้ยืมเงินและซื้อขายสกุลเงินใดก็ได้ทุกที่ ในเวลาชําระเงินต่ำกว่า 30 วินาที ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่ำและมีระบบความปลอดภัยระดับการทหาร ตลาดการเงินโลกอยู่ในเพียงฝ่ามือคุณ

ดูวิดีโอของเรา

Everex ใช้บล็อกเชนของ Ethereum สําหรับบริการการเงินทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามองเห็นการ ดําเนินการธุรกรรมของ Everex ทั้งหมดอย่างโปร่งใส Everex มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับลูกค้าที่ซื้อขายสกุลเงินที่ไม่สามารถส่งมอบได้

สมัครร่วมบริการอนาคตทางการเงินวันนี้

ดาวน์โหลดกระเป๋า Wallet ของ Everex บนมือถือของคุณและเริ่มการรับ-ส่ง และกู้ ยืมเงินแบบทันที

ดาวน์โหลด

กระเป๋า Wallet ของ Everex

(เวอร์ชั่นสําหรับการโอนเงินเท่านั้น)

หรือใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ Everex ที่ everex.cash

เปิดพรมแดนสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บริการชําระเงินทั่วโลกของ Everex ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึง ตลาดต่างๆ ทั่วโลกอย่างปลอดภัย ด้วยค่าใช้จ่ายที่แต่เดิมมีเพียงบริษัทข้ามชาติเท่านั้น ที่เข้าถึงได้ บริการของ Everex ช่วยให้บรรดาธุรกิจเหล่านั้นส่งเงินและรับการชําระเงิน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศในสกุลเงินใดๆ ก็ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งได้รับการ ปกป้องโดยเทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) และในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี ที่สุดที่มีในตอนนั้น

เข้าร่วมระบบเครือข่ายการชําระเงินของ Everex ในวันนี้และเป็นอิสระจากอัตราแลก เปลี่ยนที่ธนาคารของคุณกําหนดไว้ คุณจะมั่นใจว่าการชําระเงินที่ตกลงกันไว้จะยกเลิก ไม่ได้และถูกชําระเรียบร้อยตรงเวลา

การซื้อขายระหว่างประเทศที่ปลอดภัย

การชําระเงินที่ยกเลิกไม่ได้

ทางเลือกในการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดีกว่า

สมัครเป็นคนแรกเพื่อติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา ประเทศที่ใช้ระบบเราและเหรียญโทเค็นของเรา

สมัครรับจดหมายข่าว:

Thank you! Your submission has been received!
Ooops, please try again...
Everex ได้สร้างกรณีศึกษาแรกเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการโอนเงินผ่านระบบของเรา โดยให้แรงงานข้ามชาติหลายร้อยคนโอนเงินจากประเทศไทยกลับพม่าเป็นจํานวน รวม 850,000 บาท อ่านเพิ่มเติม
ทดลองใช้ระบบนําร่องการโอนเงินระหว่างประเทศพม่าและไทย

ฉันเป็นเจ้าของกิจการ และต้องการติดต่อระบบเครือข่ายการชําระเงินของ EVEREX

ลงอีเมลของคุณไว้และตัวแทนของ Everex จะติดต่อคุณในไม่ช้า:

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(